SENESTE NYT FRA NÆSTVED BASKETBALL


10.04.2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 27. april 2016 kl. 19.00 i Loungen, Rolighedsvej 18, Næstved

Stemmeberettigede er efter vedtægterne alle medlemmer, der er fyldt 16 år. Valgbare er medlemmer, der er fyldt 18 år.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent


2. Beretninger til godkendelse


3. Det reviderede regnskab til godkendelse


4. Indkomne forslag (evt. forslag skal sendes til formanden senest 3 dage før generalforsamlingen)


5. Valg
  a) Bestyrelse
    

  På valg er:
    

    Hans Verner Larsen/formand – ikke villig til genvalg
    

    Ken Olsen – ikke villig til genvalg
    

    Katarina Stenspil – villig til genvalg
    

    Henrik Bak – villig til genvalg


    b) Suppleanter til bestyrelsen


    c) Revisor
    

    På valg er:
    Bo Christiansen


    d) Revisorsuppleanter
   

    På valg er:
    Claus Møller


    e) Valg af repræsentanter og suppleanter til hovedafdelingens
 repræsentantskabsmøde


6. Eventuelt

Venlig hilsen
Bestyrelsen


NÆSTVED BASKETBALL | SCT. JØRGENS PARK 120 2TV 4700 NÆSTVED  | CVR 33214855 | mail@naestvedbasketball.dk